Update Flash Player
Jord

Skapelseberättelsen

I Begynneslens fanns det endast Mörker och Ljus och Tiden var evig. Men så kom det att ske att Mörkret började försöka förgöra Ljuset men Ljuset stred tillbaka. Alltet skakade och rämnade men Ljuset och Mörkret fanns kvar. Krafterna som Mörkret och Ljuset hade skapat under sin strid gav upphov till Elden, Vinden, Vattnet och Jorden. Dessa fyra Krafter spred sig över hela Alltet. De skapade planeter och månar, stjärnor och solar. Detta var då som Världen skapades och allting kom att bli till.

På denna plats kom de Fyra Elementen att slå sig till ro, trötta efter allting de hade skapat. De levde i balans med varandra för en tid och allt var väl. Men Tiden var inte längre evig. De Fyra såg sig omkring i förundran hur Alltet ändrades framför dem och hur de med sin Vilja kunde skapa ändring. Det var så de kom att börja tävla med varandra.

Eftersom de då var Fyra så slog se sig ihop två och två. Eld och Vatten, Vind och Jord. De kämpade mot varandra, men ingen kunde vinna över den andra. Elden kunde inte förgöra Vattnet och inte Vattnet Elden. Ej heller kunde Vinden förgöra Jorden och ej heller Jorden Vinden. Till slut orkade de inte strida längre, och allting var åter frid.

Men under de Fyras långa kamp hade tiden förflutit och deras strider hade gett upphov till att Livet hade skapats. Det som en gång bara varit Eld, Vatten, Vind och Jord, fick nu plötsligt liv och började Leva. De Fyra iakttog vad de hade ställt till med och var förundrade över vad som skett under deras strid. De såg att dessa varelser var sköra och beslöt sig för att behandla dem varsamt och vaka över dem.

De Fyra Raser som hade tillkommit var Alverna, Brimirerna, Dvärgarna och Människorna. De Fyra insåg snabbt att det inte fanns någonting för dessa varelser att äta så beslöt sig för att skapa Djuren som alla skulle få jaga av och äta av, så länge man kom ihåg att tacka de Fyra för det man tagit. Så kom det att ske att de vandrade tillsammans och för långa tider levde de i fred med varandra. Men de Fyra var inte nöjda. De tyckte att någonting saknades från denna värld.

Det var en tid därefter när Vattnet lekte vid en strand som en tanke föddes. De Fyra skulle skapa sina egna avbilder. I sin iver började Vattnet och skapade väsen som påminde om vatten. Det tog inte länge innan Jorden, Vinden och Elden såg vad Vattnet gjorde och började snabbt att tävla om vem som skulle kunna göra bättre väsen. Det var så Väsena kom till och för en tid rådde fred mellan de Fyra.

Men allt var inte som det verkade. Elden var vred på de övriga och ville förstöra det som de alla hade skapat. Elden smed onda planer för hur denna värld skulle förstöras. Så en dag när Vattnet låg och vilade beslöt sig Elden att bränna världen. De andra märkte dock vad Elden höll på med och blev vreda. Ett slagsmål utan dess like bröt ut i Alltet. Eld, Jord, Vatten och Vind drev igenom Alltet, rev och slet i varandra och i allting och satte allting i rörelse.

~~ På denna nästa punkt varierar historien om världens skapelse, beroende på vem man frågar. Vilken som man själv tror mest på är upp till var och en att själv bestämma. ~~

~ ~ ~

När striden väl var slut hade stor skada skett åt jorden, men Elden hade inte lyckats med sin plan. De övriga var vreda på Elden och låste först in denne. Men Elden flydde och letade sig långt bort till det som skulle bli Solen. Månen blev Solens vän och ser ner på oss på natten.

~~

Och så kom det sig att ske, att de tre övriga blev vreda på Elden och försökte stänga in denna och hennes skapelser under Luften, Jorden och Vattnet. Men då blev Elden vred och flydde från Jorden ut i Alltet långt långt bort. När Elden till sist stannade såg denne knappt Jorden mera och beslöt sig för att det skulle vara ett ypperligt ställe att göra sitt nya hem.

Så kom Solen till, hemmet för Elden, där alla Eldens varelser fick löpa fritt och där ingen kunde störa dem eller stänga in dem. Från Solen kunde Elden se på Jorden och håna dem med sin storhet. Elden växte sig stark och lyste ner över Jorden och gjorde sig påmind om sin storhet med varje ny dag som kom.

~~

De övriga Elementen förvisade Elden från Jorden och skickade iväg denne långt bort. Elden for lång ut i mörkret och kom till sist till ett kallt klot och gjorde klotet till sitt eget genom att få klotet att fatta eld. Detta klot är det som idag ses som Solen och är platsen där Elden bor och blickar ner mot oss.

~ ~ ~

Jord, Vatten och Vind var dock rädda om den Värld som hade kommit till så de enade sina krafter och skapade en väktare för den mörka tiden på dygnet. Denna väktare, Månen, vandrar över himmeln och ser till att Elden inte kommer tillbaka för att förstöra Världen.

När detta var gjort bestämde sig Jorden, Vinden och Vattnet för att lämna Världen som de hade skapat, men de vågade inte bege sig långt bort, eftersom de inte längre litade på Elden. Efter allting som hade skett gjorde Jorden, Vattnet och Vinden ett beslut att inte längre skapa någonting utan att endast se till att bevara det som de redan skapat. Vi kommer ihåg dem alla och tackar dem för det som de har givit oss.

Vind