Update Flash Player
Jord

Samhället

Samhället delas grovt in tre delar: bönder, adeln och templena. Adeln delas i kungahuset och adelshusen. Templena är indelade i fyra skickt: tjänare, shamaner, tempelöverhuvudet och tempelrådet. Tempelrådet och kungahuset styr samhället tillsammans, men detta sker sällan utan dispyter och tvistemål. Templena har hand om den andliga delen av samhället, medan kungahuset och adeln har hand om det ekonomiska och praktiska delen.

Bönder

Begreppet bönder är aningen missvisande eftersom man till denna samhällsklass räknar alla som inte tillhör adeln, kungahuset eller templena. Det är den hårt arbetande samhällsklassen som jobbar med alla grova och tunga yrken. Få från denna samhällsklass har möjlighet att utbildar sig. De flesta stannar hemma och hjälper till på gårdarna eller tar efter sina föräldrars yrken på något sätt.

Det är landsbor som inte vet så mycket om städer och som ofta föredrar att stanna på landet. För dem är det hårt och hederligt arbete utomhus som gäller.

Bönderna kan delas in i nybyggare och de som redan bor i ett bondesamhälle. Nybyggare är oftast bondesöner som flyttar ut med sin familj eller bekanta och vill bygga ett bättre ställe åt sig själva. Det kan också vara stadsbor som flyttar ut på landet och vill vara sin egen herre, trots att detta sker via arrende.

Till denna klass räknas för det mesta också alla de som jobbar med hantverk av diverse former så som snickare, ljusstöpare, byggare, handelsmän, stadsvakter, fiskare m.m.

Som 17 åring blir alla män som hör till denna samhällsklass inkallade att tjänstgöra för ett solvarv i landets armé.

Adeln

Adeln är den klass som i verkligheten styr samhället. De tolv adelshusena i Darioc är underställda kungahuset och templena, men de besitter trots det en stor makt. De är de nobla män och kvinnor som strotsar omkring i städerna i fina kläder, men som väldigt sällan befinner sig utanför städerna eller på landsbygden, om det inte är ett måste. De tolv adelshusena är: Darioc, Hinon, Sayoss, Aíliff, Eturia, Gáros, Tairýl, Rovín, Lorhas, Brovor, Syris och Adann. Darioc är kungahuset och huset Hinon räknas också till kungahuset genom äktenskap.

Det är endast människor av nobelt blod som har rätten att bli titulerade mästare inom ett yrke oavsett om yrket är ett praktiskt yrke eller akademsikt. Adeln har också ensamrätt till att äga butiker. De som hör till bondekastet har dock rätt att hyra butiker av adeln.

Adeln är också de som äger nästan all mark i landet. Denna mark arrenderas ut till bönder för att få ökade inkomster och för att få tillgång till handels produkter. Adeln besitter också de viktigaste positionerna i städerna som t.ex. borgmästare och vaktkaptener.

Adelsmän som fyllt 17 behöver inte genomgå en tjänstegöringstid på ett år. Istället blir de satta i en officersskola för två solvarv. Adeln är den samhällsklass som håller de högsta rangerna inom armén så som löjtnanter, kaptener och generaler.

Kungahuset

Till kungahuset räknas förrutom själva kungahuset, men även de närmaste släktingarna som hör till kungahuset, men ingenting bortom kusiner räknas till kungahuset. Är man mera avlägsen släkt räknas man till adeln.

Efter flere hundra år, styrs Darioc ännu av samma blodslinje som gjorde Darioc självständigt: släkten Darioc. De har regerat rättvist under alla de år som landet har funnits, men det finns många som har börjat anse att det skulle vara dags med ett maktbyte. Men kungahusets popularitet är fortsättningsvis hög. Familjen har regerat i de 447 solvarven som Darioc har varit självständigt. Drottningen väljs av kungen ur en av adelsfamiljerna och det är den största heder en adelsfamilj kan få. Hittils har det aldrig ännu hänt att det inte skulle finna en manlig arving till tronen.

Kungahuset: Darioc
Nuvarande kung: Dratos Darioc
Nuvarande drottning: Inail Darioc (av adelshuset Hinon)
Prins (tronarvinge): Terech Darioc
Prinsessa: Lelioh Darioc

Templen

Templen har alltid funnits var än det funnits tillräckligt stora mängder människor. De är symboler för folks tro och fungerar som en påminnelse om Elementenas, eller Gudarnas närvaro. Man skall komma ihåg att visa dem respekt och tacksamhet dagligen. I templen finns tjänare, shamaner och tempelöverhuvuden.

Templen har många funktioner. De fungerar bland annat som skolor och träningsplatser för blivande shamaner och som härbärge för dem som behöver det. Speciellt i tider av krig är templen en plats dit man kan komma för att söka skydd.

Det är också ett ställe dit man kan komma för att söka råd av Tempelöverhuvuden eller av shamanerna. Templen fungerar också som en mötesplats för shamaner, tjänare och Tempelöverhuvuden.

Templena är uppdelade i en viss rang. Dessa är i stigande ordning: tjänare eller lärling, shaman och tempelöverhuvudet. Tempel hittar man oftast i större städer som Warkéli och Shye. Byar har väldigt sällan egna tempel. Det finns tolv tempel i Darioc.

Tjänare

Kallelsen till att bli Shaman kan komma för vem som helst. När någon fötts med någon av symbolerna har det alltid hållits stora festligheter för att fira denna välsignelse som Elementena valt att ge en familj. Det är vanligt att man i mindre byar ordna fester för det anses vara ett gott tecken från Elementena. Man tror att goda tider kommer att följa i byn eller för familjen efter att ett barn med en symbol har fötts.

Efter att man nått en ålder av tio solvarv blir man skickar till det närmaste templet för att börja sin träning till att bli en Shaman. Hur länge denna träning tar variera från person till person. Man blir samtidigt lärling för en person som är en Shaman. Man blir tilldelad titeln som Shaman först när den Shaman man haft som lärare eller mästare anser att man är redo och gett sin rekommendation till Tempelöverhuvudet. Man är oftast en tjänare i fem-tio år innan man blir en Shaman.

Shamaner

Shamanerna har funnits på denna planet lika länge som det funnits människor, och de andra raserna. De har alltid varit ansedda som mäktiga och kloka individer som alltid varit högt respekterade och fruktade inom samhället, främst för deras förmågor att kunna kontrollera de olika Elementena.

Vem som helst kan i teorin bli en shaman, men det är Elementena som avgör vem som har rätten att bli en bärare av deras krafter och tydare av deras tecken. Om man är utvald av Elementena att bli en shaman så uppenbara sig ett märke på personens vänstra eller högra underarm vid födseln. Detta märke har formen av en av Elementenas symboler; ett eldklot för Eldens Element, vågor för Vattnets Element, tre stenar för Jordens Element, och vindvirvlar för Vindens Element. Den symbol som man får är också det Element man kommer att kunna kontrollera som Shaman.

Tempelöverhuvud

Varje tempel har en Shaman som har blivit förärad titeln av Tempelöverhuvud. Denna person blir utsedd av Tempelrådet, som består av alla tempelöverhuvuden i ett land.

Tempelöverhuvudet är den person som bestämmer vem som får tillträde till ett tempel och påbörja sin träning, vem som blir upphöjd till rangen av Shaman, ifall någon blir tilldelad härbärge och är den person som överlag är ansvararig för ett tempel i en stad och templets ryckte.

Vind