Update Flash Player
Jord

Raser & Väsen

Alver

Alverna var den skogslevande rasen. Det sägs att de var vackra att beskåda med sina spetsiga öron, smala kroppar och vackra kläder. Alverna gillade att använda väldigt böljande kläder med mycket detaljer och utsmyckningar. De föredrog också ljusare och mera naturaktiga färger framom mörka eller färgglada kläder.

De lär ska ha varit väldigt intelligenta, belästa och belevade samt stora filosofer i sina dagar.I övrigt kunde man säga att alverna var ett lättsamt och trevligt folkslag. Det sägs att de såg på världen med evighetens ögon och att de sällan bekymrade sig om trivialiteter eller petitesser. Detta kan bero på att alverna levde längre än någon av de andra raserna.

Alver föredrog lätta vapen med kurviga former med mycket detaljer. Det lär ska ha varit mästare på bågskytte och med sina lätta svärd. Det sägs att beskåda en alv strida var som att bevittna en märklig dans framföras mera än att se på en faktiskt strid.

Dvärgar

Dvärgarna var bergens folkslag. De älskade sina gruvor och alla de mineral, ädelmetaller och ädelstenar som de hittade där. Dvärgarna var kortväxta i jämförelse med människor och var ofta minst huvudet kortare än en människa. De hade en väldigt robust kropp och männen speciellt älskade att bära skägg. Det sägs att man sällan kunde se skillnaden på en dvärg som var klädd för arbete och en dvärg klädd för strid. Deras kläder lär ska ha varit mörka och robusta och oftast väldigt smutsiga.

Dvärgarna lär ska ha varit väldigt visa och de bar på stor kunskap om hur man tillverkade diverse föremål, allting från vapen till byggnadskonstruktioner och prydnadsföremål. Få saker var lika gediget tillverkade eller lika fint lagade som det som dvärgarna gjorde. Efter deras bortgång så sägs det att få innovationer har skett och att utvecklingen har blivit väldigt mycket långsammare.

Dvärgarna föredrog tyngre vapen som kunde göra stor skada när det träffade motståndaren. Deras vapen var ofta väldigt utsmyckade. Dvärgarna stred ofta mera defensivt med sina stora yxor eller hamrar och krossa sina fiender med ett par välriktade slag.

Brimirer

Brimiererna var vattnets folkslag. De var skickliga fiskare och båtbyggare och ingen kunde segla på samma sätt som brimirerna kunde. Till skillnad från de andra raserna så var brimirerna storväxta och de var ofta minst ett huvud längre än människorna. Enligt berättelserna var de inte heller ett fagert folkslag att beskåda, i alla fall i jämförelse med alverna. Det sägs att de var väldigt tåliga mot kyla och att brimirer således hade väldigt lite behov av kläder. De kläder som de hade var enkla och fyllde ofta mera en praktisk funktion än någonting annat.

Det sägs att brimirerna var ett väldigt känslosamt folk som älskade musik fram om mycket annat. De lär ska ha varit väldigt skickliga musiker, utöver att vara duktiga båtbyggare.

Brimirerna var inte lika krigiska som resten av raserna. De var mera intresserade av att ta hand om varandra och att se till att andra mådde bra. De vapen som de dock använde sig av var främst ett speciellt spjut, som också användes i samband med fiskande och att föra krig till havs. Ingen kunde slå en brimir till havs, så sägs det i alla fall enligt berättelserna.

Väsen

Ingen vet exakt hur många olika sorters väsen det finns, men man de delas in i fyra grupper: vattenväsen, vindväsen, eldväsen och jordväsen. Det sägs att väsen ska ha funnits längre i världen än vad de övriga raserna har gjort och att de är en sorts avkomma av gudarna. Enligt vissa berättelser ska väsen kunna leva onaturligt länge, till och med i jämförelse med de andra raserna, då när de ännu fanns. Förr i tiden hyste människorna respekt för väsen, men idag skyr och fruktar man ofta väsen. Man ser dem som ett hot, främst på grund av de elementförmågor som alla väsen har. Dessa förmågor använder de sig av ifall en stridssituation uppstår. De kan dock använda vapen ifall de är tränade i att använda dem, annars är vapen bara klumpiga redskap för dem.

Väsen har väldigt sällan några kläder på sig. De få gånger de faktiskt har på sig kläder eller någon sorts rustning är om det är fråga om fest tillfällen eller om de beger sig ut i strid. De anses som någonting onaturligt att täcka sin kropp. De har dock fått lära sig med tiden att om man rör sig bland människor så skall man täcka vissa delar av sin kropp för att människorna inte skall stirra alltför mycket, som om de inte skulle göra det redan. De föredrar lätta och böljande kläder som man enkelt kan ta av sig.

Väsen lever ofta i eller i närheten av det element som de förknippas med. Samma sak gäller för vad de äter. Som en grundregel äter väsen sällan sådant som är friskt eller ungt, utan de brukar ofta välja sådana individer som är svaga eller äldre. De strävar till att upprätthålla balansen i naturen.

Vind