Update Flash Player
Jord

Mått & Valuta

I Darioc och i de närliggande länderna använder man koppar, silver och guldmynt för att handla med. Rikare individer så som adeln, handelspersoner och andra framstående individer inom samhället, använder ibland ädelstenar för att idka handel med.

Man idkar handlar med de flesta typer av varor: tyger, kryddor, vapen, råvaror, smycken och gifter, men också med tjänster. Vad någonting kostar kan variera kraftigt i pris beroende på om man handlar i städer eller ute på landsbygden, samt hur pass girig personen i fråga är.

Konkurrensen är större i städer vilket gör att priserna ofta är något lägre medan priserna på landsbygden kan bli betydligt högre, speciellt om man handlar med föremål och varor som inte är lika lätt tillgängliga som i städer.

Här nedan är en tabell för hur man omvandlar valuta mellan koppar, silver och guld. Priserna för ädelstenarna är riktgivande. Man omvandlar valutan på följande sätt:

1 guld = 10 silver
1 silver = 10 koppar

Priserna här nedan gäller för varor av medelmåttig kvalitet utan överlopps finesser och är ungefärliga.

Ett äpple - 1 koppar
Ett krus mjöd - 1 koppar
Ett mål mat - 5 koppar
En natt på ett värdshus - 1 silver
En dos gift/drog - 2 silver
En shamans hjälp/råd - 3-5 silver
En dolk - 7 silver
En ko - 1 guld
Pil & båge - 2 guld
Ridhäst - 5 guld

Ifall man vill få en mera omfattande lista över saker och deras pris så kan man få en på begäran av spelledningen

Ädelstenar

1 diamant = 20 guld
1 rubin = 15 guld
1 smaragd = 10 guld
1 safir = 5 guld

Tidsmått och årets indelning

Året delas in i fyra elementarier, åtta månvarv eller 256 dagar. Det går 4 veckor på ett elementarium och en vecka innehåller 16 dagar. Ett elementarium består av 64 dagar eller två månvarv. Ett månvarv består av 32 dagar.

Elementarierna är följande, enligt vad de heter och vad de kallas i folkmun: 

Mae'ly'din (Frostsång, vinter) 
Aerit'on (Blomstervind, vår)
Leth'Imon (Soldans, sommar)
Cys'Xaled (Lövfall, höst)

Många av de tidsmått som man använder sig är kopplade till världsliga saker och det som man ser i sin vardag. Vissa uppfinnigar så som soluret och sandglasen har gjort att man har börjat se på tiden med nya ögon. I världen använder man sig av följande tidsmått:

Ur / Glas = Timmar
Dagar = Dagar
Månvarv = Ett halvt elementarium (tiden mellan fullmånarna)
Elementarium = Två månvarv
Elementarier = Flera elementarium
Solvarv = År

Längdmått

Steg = 1 meter
Kast = 50 meter
Jordmil = 1 kilometer
Vindmil = 10 kilometer

Vind