Update Flash Player
Jord

Klädkulturer

Klädkulturen i de olika länderna skiljer sig dels enligt klimat men också enligt vad som är mest praktiskt och tilltalande för de olika kulturerna. Kläderna och klädernas färger representerar således också en del av de olika ländernas aspekter. Spelledningen har långt tagit inspiration från vår världs egna klädkulturer genom tiderna i ett försök att skapa någonting eget och intressant när det kommer till de olika klädkulturerna. Ifall man vill veta om klädkraven för lajvet ska man besöka texten om utrustning eller ta kontakt med spelledningen.

Allmänt

Bilderna som finns här representerar det vad spelledningen anser vara "finare vardagliga kläder". Det är varken festkläder eller arbetar kläder. Färgerna som framkommer på kläderna är direkt kopplade till ländernas nationalfärger. Avvikande färger förekommer nog bland kläderna, men man får gärna utgå från dessa färger ifall man spelar någon från ett annat land än Darioc.

Om material till kläder man sägas så mycket att ens samhällsklass självklart påverkar hurpass dyra tyger ens kläder är gjorda av. Samma sak gäller för smycken. De lägre samhällsklasserna använder av lin, bomull och ylle för sina kläder och trä eller icke byrbara metaller till smycken. De rikare samhällsklasserna använder siden, silke eller andra dyra tyger samt ädelmetaller och ädelstenar till smycken.

Tótia & Sotóre

De norra ländernas klädkulturer är starkt influerade av vår världs beduiner och de historiska vikingakläderna. Pälsdetaljer är väldigt vanliga på såväl långrockarna och mantlarna samt på skodonen. Tjockare klädmaterial används ofta och dekorationerna är för det mesta väldigt enkla. Att bära smycken är inte så värst vanligt, varken bland män eller kvinnor.
Totías nationalfärger är svart, vitt och rött och landets nationaldjur är stenbocken. Sotóres nationalfäger är mossgrönt, silver och grått och landets nationaldjur är räven.

Darioc

Darioc

Klädkulturen i Darioc är starkt influerad av vår egen medeltid och är således tämligen enkel och enformig i jämförelse med de övriga ländernas klädkulturer. Det finns visserligen influenser från Tótia och Wor'issa. Smycken bärs i huvudsak av kvinnor men inte i någon större utsträckning.
Landets nationalgfärger är mörkblått, vinrött och svart och landets nationaldjur är vargen.

Wor'issa

Klädkulturen i Wor'issa är inspirerade av ryska folkdräkter och keltiska kläder och mönster. Stora och dekorativa mönster i kläderna är vanliga, speciellt för kvinnor, medan männens kläder ofta är lite enklare men innehåller också en del detaljarbete. Någon sorts schal är vanlig att bärs av såväl män som av kvinnor. Smycken som bärs är för det mesta stora och synliga och bärs oftast på kläderna.
Landets nationalfärger är ljusgrönt, ljusblått och silver och landets nationaldjur är ormen.

Sínas

Sínas klädkultur är väldigt detaljerad och utsmyckad. Detta beror på att inspirationen till klädkulturen är tagen från 1700-tals franska hovkläder blandat med japansk samurai klädsel. Bältena som bärs i Sínas är märkbara eftersom de ofta är speciellt ihopflätade. Män bär oftast hatt av något slag medan kvinnorna allt som oftast bär någon sorts hårspänne. Det är vanligt att främst kvinnor, men även vissa män bär smycken.
Landets nationalfärger är svart, gult och silver och landets nationaldjur är örnen.

Vashýe

Vashýes klädkultur är baserad på traditionell kinesisk klädsel och traditionella afrikanska kläder. Kläderna för såväl männen som kvinnorna är ofta mönstrade och dekorerade med olika mönster. Såväl män som kvinnor kan gott bära smycken, men då i huvudsak kring hand- och fotlederna, halsen eller i öronen.
Landets nationalfärger är brunt, azureblått och guld och landets nationaldjur är lejonet.

Vind