Update Flash Player
Jord

Historia

Världens existens börjar vid solvarvet 0 (enligt den tideräkning som numera följs) , då de fyra elementen; Imon (eld), Xaled (jord), Aerith (luft) och Mae'lya (vatten) skapade jorden, vattnet, värmen och vinden. De skapade livet på jorden i form av alverna, brimirerna, dvärgarnamänniskorna samt väsena och alla djur. Dessa bosatte sig över hela världen och levde i harmoni med naturen. Under den första tidsåldern, Skapelseåldern, som varade 5016 solvarv, levde de fyra Elementena bland oss och tog del av det som de hade skapat. Detta var den lugnaste perioden som denna värld har skådat.

Man anser att den andra tidsåldern, Osämjans ålder, tar sin början med ett stort slag mellan Imon och Mae'lya. Det var efter denna strid som Imon avlägsnade sig från jorden. Vad som startade detta gräl har man ingen aning om, men man kan ännu se resultaten av denna strid idag. Det ledde till att ett stort område ute till havs täcktes av dimma. Man undviker denna dimma, eftersom den ger upphov till minnesförlust, orienteringssvårigheter och känslolöshet för en tid. Människan, som hittills varit underlägsna i antal och tvingats att anpassa sig efter alvernas, brimirernas och dvärgarnas levnadsvanor och territorier, hade mot slutet av den andra perioden vuxit i antal och tröttnat på att bli nedtryckta av de tre andra folkslagen. Den 3118 solvarv långa tidsåldern slutar i vad man numera kallar för "Utrotningsprofetian". En av de högre shamanerna fick en syn om att de fyra raserna skulle börja strida sinemellan och utrota varandra i processen. Slutet av den andra tidsålderna markeras också av oroligheter och mindre konflikter mellan de olika folkslagen. I slutet av tidsperiorden avlägsnar sig de övriga elementena från jorden.

Den tredje tidsåldern, Krigets ålder, är till en början väldigt orolig och många mindre konfrontationer förekommer mellan de olika folkslagen, men inga större krig bröt ut, i alla fall till en början. Dessa dispyter pågick i närmare 200 solvarv innan det slutligen blev öppet krig mellan de olika raserna. Det började med alverna och människorna, men efter en tid var även dvärgarna och brimirerna inblande. De övriga folkslagen stred mot människorna, men det var en strid som de sakta men säkert skulle förlora. Tack vare alvernas förmåga att nyttja sig av skogarna och dvärgarnas brutala försvar i grottorna och bergen, hade människorna problem med att slutföra sitt utrotningskrig. Brimirerna, som var skickliga krigare och erfarna sjömän stred länge mot människorna, men en dag var de som bortblåsta från kusterna och sjöarna som de bott vid. Alverna och dvärgarna hade litat till att deras långa livslängd och erfarenhet skulle leda dem till seger över de kortlivade och arroganta människorna, men de hade fel. I slutändan vann människorna och de lyckades utrota såväl alverna som dvärgarna medan brimirerna aldrig sågs till igen. Den 1738 solvarv långa åldern slutade med att kriget mot de övriga raserna upphörde. Världen låg i ruiner och kaos men människorna hade vunnit styret över den kända världen.

Den fjärde och nuvarande tidsperioden, Fredens ålder, har varit relativt lung, men oroligheter mellan de olika länderna har lett till både ett och annat krig och ett antal gränsdispyter. Solvarvet är 447 i den nuvarande tidsåldern när denna historia tar sin början.

Vind