Update Flash Player
Jord

Gudarna & Tro

Alla tror och tillber de fyra Elementen; Imon (eld), Aerith (vind), Mae’lya (vatten) och Xaled (jord). Det är Elementen som styr över alltet. Det är de som har skapat världen så som den är idag. Gudarna är också i högst grad dualistiska, man kan alltså se dem som både manliga och kvinnliga, eller om man vill även som neutrala. Oftast så förknippar man elden och styrka med manliga attribut, medan vatten och sex med ett kvinnligt attribut. Elementena bryr sig inte om hur man tillber dem eller hur man föreställer sig dem, så länge som de blir tillbeda och ihågkomna.

Man brukar dagligen vara i kontakt med de olika elementen genom att tillbe dem och tacka dem för olika saker, t.ex. om man haft en god skörd, att våren kommer eller för att man fått ett barn. Man kan också be om hjälp och råd av dem ifall man känner sig vilse eller borttappad. I svårare frågor konsulterar man ofta shamaner eller Tempel överhuvuden.

Elementena är väldigt närvarande och man anser att de finns överallt. En bön kan antingen besvaras väldigt snabbt eller så hände det kanske ingenting alls. Emellanåt hör man berättelser om hur någon har blivit besökt av ett element. Detta kan ske genom t.ex. en dröm eller en vision där elementet talar till en. Vid sällsynta tillfällen kan ett element välja att materialisera sig själv och visa sig för allmänheten. Elementena gör sig påminda på många sätt, främst för att folket ska fortsätta att tillbe dem och tro på dem, men ibland kan det vara för att någonting har vredgat dem eller för att det finns tvivlare bland folket. Om en person blir kontaktad av ett element så kan det antingen vara bra eller dåligt. Har personen bett om någonting och elementet är nöjd med den personens dyrkan kan det hända att det går bra. Om personen har skymfat något av elementena kan det hända att ett besök eller en vision kan sluta dåligt.

Att dyrka elementena är en stor del av vardagen. Det behöver inte vara en stor ceremoni varenda gång man skall be till elementena. Oftast räcker det med ett simpelt tack om en bön har blivit besvarad. Man brukar också rikta sig till någonting konkret när man ber. Om man ber till eldens element kan man rikta sin blick mot ett ljus eller en eld. Hur man ber kan vara väldigt personligt. Efter en bön kan man hoppas på att gudarna hör en och ibland när det är en väldigt viktig bön försöker man leta efter olika tecken som gudarna kan ge. Ibland kan ett tecken komma direkt eller så tvingas man att vänta länge innan man ser något tecken och ibland så kommer det inget alls.

Vanliga tecken och deras betydelse

~ En varm vind blåser emot dig efter en bön - Du kommer att ha tur en tid framöver
~ En kall vind blåser emot dig efter en bön - Du kommer att föra olycka med dig
~ En eld slocknar plötsligt - Någon nära dig har dött
~ En eld flammar till - Ett nytt liv har tillkommit
~ En fågel faller ner död på din egendom - Du kommer att lida av otur en tid framöver
~ Man ser hur fisken hoppar men man får inget napp - Du bör undvika vattenområden en tid framöver
~ En kort regnskur från en klar himmel - Jorden kommer att vara bördig detta år/En sorg kommer att lägga sig över området inom en snar framtid
~ En kotte faller på en - Du kommer att ha jaktlycka
~ En kvist faller på en - Du kommer att otur i jakten
~ Ett varmt regn faller på en efter att man älskat (kvinna) - Man är med barn
~ En liten virvelvind blåser på en - Man kommer snart att träffa någon man tycker om
~ Blixten slår ner på ens mark - Man har gjort någon en grov orätt

Vind