Update Flash Player
Jord

Säkerhet

Varje deltagare skall ha vidtagit följande förebyggande säkerhetsåtgärder inför lajvet

All nödvändig medicinering som man som spelare behöver skall finnas i en OFF-påse som man bär på sin person.

Varje spelare skall ha läst igenom lajvets regler och kunna dem utan och innan för att kunna handla enligt situation som situation.

Ifall en spelares vapen går sönder, får vapnet inte längre brukas i strid och spelaren skall omedelbart komma och visa upp det till närmaste tillgängliga spelledare.

Ifall det råder brandfara får ingen eld uppgöras i terrängen. Matlagning kommer i sådana fall att skötas vid spelledarcentralen över gas. Brandsläckare och brandfilt kommer att finnas i närheten av elden i en OFF-låda. Även om det inte skulle råda brandfara så får eld endast uppgöras i på förhand utmarkerade eldgropar.

Följande säkerhetsåtgärder är att rekommendera, men inte nödvändiga

Man kan bära på sig någon form av första hjälp-förband i sin OFF-påse.

En huvudduk, eller någonting att täcka in huvudet med ifall det är varmt och soligt väder är en nödvändighet för att undvika solsting.

Man kan ha en liten mängd extra proviant med sig som man kan bära på sin person. Torkat kött, nötter, torkad frukt eller motsvarande rekommenderas och är till på köpet även möjligt som IN-mat.

Övrigt

Det kommer att finnas en OFF-låda på lajvområdet. I denna OFF-låda kommer det att finnas en brandsläckare och en brandfilt. All övrig behövlig första-hjälp kommer att finnas vid spelledarcentralen. Vid spelledarcentralen finns också anvisningar för hur man t.ex. ringer ett nödsamtal, koordinater för lajvplatsen, köranvisningar till lajvplatsen, m.m.

I fall av olyckshändelse och sjukdomsfall skall följande göras: Man börjar med att kontrollera hur allvarlig skadan är och stoppar lajvet (HOLD) om det verkar nödvändigt. Är skadan av det lindrigare slaget, så försöker man fortsätta lajva. Behöver den skadade ändå uppsöka sjukhus så kontaktar man den spelledare som för tillfället är i spelledarcentralen, så ordnar denna med att spelaren kommer iväg till närmaste sjukhus eller vårdcentral. Är skadan/sjukdomsattacken allvarlig eller om man har svårt att bedöma hur allvarlig så ber man den spelledare som är närmast att ringa efter en ambulans. Alternativet är att man söker sig till spelledarcentralen och ber om hjälp där.

Vind