Update Flash Player
Jord

Betalning

Lajvet kostar 20 € för medlemmar av Eloria och 30 € (trettio) för övriga. Priset för personer som kommer från utlandet är 20 €. De personer som hjälper till med maten får en 5 €'s rabatt (15 € / 25 €). I priset ingår rätt att delta i lajvet, mat under spelets gång och en olycksfallsförsäkring. Här nedan finns närmare detaljerade betalningsuppgifter.

För vissa workshoppar kommer det att uppbäras en avgift. Dessa betalas med egna referensnummer. För information om workshopparna, deras datum och avgifter gå till sidan för workshoppar.

Deltagaravgiften

Summa: 20 € / 30 € / (15 € / 25 €)
Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 10498

Sista betalningsdagen för lajvet är 23.2.2014. Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör deltagarens namn och lajvets namn anges i meddelanderutan. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt.

När du fyllt i den elektroniska anmälningsblanketten och betalat deltagaravgiften räknas du som bindande anmäld till lajvet. Om en spelaren som har anmält sig bindande drar sig ur lajvet, återbetalas inte deltagaravgiften. Samma princip gäller också för workshoppar som en avgift uppbärs för.

Ifall deltagaravgiften inte är betald inom utsatt tid kommer spelaren att påminnas om detta skriftligen en gång och har därefter en vecka på sig att betala avgiften. Ifall avgiften fortsättningsvis inte är betald så kommer spelarens anmälning att ogiltigförklaras och spelaren har ingen rätt att delta i lajvet. Spelaren kommer i sådana fall att meddelas skriftligen om detta. Samma sak gäller för workshoppar som det uppbärs en avgift för.

Det bör noteras att du skall ha betalat din deltagaravgift för att du skall få ditt rollskelett (läs om rollskrivandets skeden).

Vind