Update Flash Player
Jord

Visioner

Kampanjen

Detta är den första delen i lajvkampanjen När Världen Rämnar. Vårt mål är att skapa en levande och intressant historia med denna kampanj. Det som vi menar med detta är att det som spelarna gör under lajvens gång kommer på ett eller annat sätt att påverka kommande händelser och historierna för kommande lajv. Vi försöker oss också på att skapa en lajvvärld som bygger på de fyra elementena: eld, vatten, vind och jord. Detta är de grundpelare som allting annat i denna värld vilar på. Vi hoppas och önskar från spelledningens håll att ni vill ge er in i denna värld och den historia som vi skapat och vågar röra om i den. Det finns också en möjlighet att påverka världens innehåll genom att spelarna själva bidrar till den. Detta kan göras genom att skapa nya element i form av kulturer, berättelser, myter och illustrationer. Vi hoppas att detta kollektiva berättande mellan spelledare och deltagare kommer att ge er och oss upplevelser och minnen som vi sent kommer att glömma. Med lajvet Lågornas Dans startar vi igång kampanjen med full kraft.

Lajvet

Tidigare i samma kampanj har prologen Dryckesbröder & Tärningsspel spelats. Lajvet utspelade sig i landet Dariocs södra del, men nu förflyttar vi oss till landets östra gräns till en liten by som heter Elatim. Det som vi vill med detta lajv är att introducera en tro på elementen som gudar. Lajvet kommer att utspela sig under en högtid där eldens element, Imon skall firas. Huvudfokusen för lajvet ligger på festligheterna och dyrkan av elementet. Men lajvet slutar inte där. De intriger som redan fanns under prologen har utvecklats och ett hot om krig med grannländerna hänger numera i luften samtidigt som det viskas om mord på drottningar och återkomsten av alver. Vi kommer således att blanda såväl större och mindre intriger med gammal och hederlig feststämning under lajvets gång.

Deltagarna

Oavsett om man har varit med på ett lajv tidigare eller inte är det tänkt att alla som är intresserade av lajvet skall få komma med. Vi försöker samtidigt ge möjligheter till gamla lajvrävar att hitta någonting nytt och utmanande samtidigt som vi vill försöka locka med nya deltagare.

Som spelare får man själv utveckla sina karaktärer utgående från det ramverk man får av spelledarna. Det är helt möjligt att påverka hela spelvärlden och kommande lajv med sina handlingar under lajvens gång. Vissa karaktärer kan man få möjlighet att fortsätta och spela inom kampanjen, beroende på vad som händer under lajvets gång.

Det som vi skulle hoppas på från spelledningens sida är att alla som deltar i lajvet Lågornas Dans på något vis kan bidra till att skapa en gemytlig feststämning. Vi skulle hoppas att alla på något vis bidrar med ett framträdande av något slag under festens gång. Detta är inte ett krav, snarare en förhoppning som spelledningen har inför detta lajv. Mera om hur denna högtid firas och vad som hör till den kan läsa om under texten om högtider.

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss att ge kampanjen liv och ta reda på ifall denna värld kommer att gå mot ljusare tider eller om vi får se den rämna.

Vind