Update Flash Player
Jord

Roller

Allmänt:

Till lajvet väljer du att en roll från antingen byborna eller resenärerna. Det lönar sig att läsa igenom rollistan och se vad de olika grupperna har att erbjuda innan du anmäler dig. Det finns sammanlagt 30 roller i lajvet.

Byborna erbjuder mera stämningslajvande medan resernärena erbjuder mera intriger. Både intriger och stämning är viktiga element i lajvet och alla roller kommer att innehålla båda delarna, det är bara en fråga om var tyngdpunkten ligger.

Efter att du anmält dig, kommer du att få ett rollskelett som du på egen hand skriver till en mer fullständing roll. Därefter skickar du in den bearbetade rollen till spelledningen. Spelledningen finslipar, kompletterar och skickar därefter tillbaka rollen i sin slutgiltiga form. Exakta datum för rollskrivandet finns på anmälningssidan.

Rollerna kommer från början att ha vissa förutbestämda drag. Spelaren uppmuntras att komma med egna önskemål och förslag när det kommer till den slutgiltiga utformningen av rollen. Vi vill att du skall känna att du har en roll som du kan gestalta till fullo och som du är beredd att satsa på för att i slutändan gagna din egen lajvupplevelse.

Bybor:

De som lever i byn Elatim har levt ett relativt enkelt liv. Storbonden är den som styr och håller ett öga på byns handel och välfärd tillsammans med byaäldsten. Byn har det mesta som man behöver så som en drängar, pigor, en smed, jägare och även en byafåne. Byn är belägen nära Dariocs östgräns med Wor'issa som grannland. Byn lever upp när allihopa börjar förbereda sig inför den kommande högtiden, eller tja, nästan alla.

Dessa roller är i första hand tänkta som stämmnigsroller med en del intriger inbakade. Dessa intriger är i första han förknippade med händelser inom byn och mellan byborna. De är roller som inte sett så mycket av resten av landet och livet i byn är för det mesta tämligen lugnt. Nu skall det firas en högtid och plötsligt dyker det upp en massa främlingar i byn. Hur kommer detta att påverka den lugna lilla bondebyns vardag och högtidsfirande?

Man får själv utveckla rollerna med hjälp av spelledaren och diskutera vilken sorts roll man föredrar. Kevin kommer att fungera som huvudspelledare för denna grupp. Möjligheten att få spela samma roll igen inom kampanjen är liten men den finns där. Det är någonting som bestäms av spelarnas val under lajvets gång och hur dessa val påverkar historiens fortsättning.

Resenärerna:

Resenärerna är ett samlingsnamn på personer som inte bor i den lilla byn Elatim. De kan kommer från olika delar av landet Darioc eller bortom Dariocs gränser. Resenärsrollerna är i första hand intrigdriva roller men möjlighet till stämning finns också inbakat.

När lajvet börjar kommer vissa av rollerna att befinna sig i byn medan andra kommer att börja en bit utanför byn och sedan anlända till byn.

Tanken med dessa roller är att man skall kunna spela dem igen under något av de kommande lajvena i kampanjen. Detta är ingenting som spelledningen kan lova med säkerhet eftersom det är svårt att säga exakt vad som kommer att ske under ett lajv. Det är snarare en möjlighet. Sist och slutligen kommer detta att bestämmas av spelarnas val under lajvets gång och hur dessa val påverkar historiens fortsättning.

Man får själv utveckla rollerna med hjälp av spelledaren och diskutera vilken sorts roll man föredrar. Calle kommer att fungera som huvudspelledare för denna grupp.

Rollerna erbjuder möjligheter till olika spelstilar; intrigerande, inlevelse och handling. Vi strävar till att skapa karaktärer som är intressanta att spela och som förhoppningsvis också väcker tankar och känslor hos spelaren.

 

Bybor:
• Storbonden - (jordnära, fåordig, praktisk)
• Storbondens fru - (glad, pratsam, omtänksam)
• Storbondens barn 1 - (snabbtänkt, kaxig, reserverad)
• Storbondens barn 2 - (diplomatisk, vänlig, hjälpsam)
• Storbondens barn 3 - (spontan, blåögd, rastlös)
• Piga/Dräng 1 - (kärleksfull, envis, emotionell) 
• Piga/Dräng 2 - (trögtänkt, temperamentsfull, fräck) 
• Piga/Dräng 3 - (våghalsig, tankspridd , energisk) 
• Byaäldstens fru - (skötsam, intelligent, trogen)
• Byaäldstens barn - (nyfiken, hövlig, ivrig)
• Hantverkare; smed - (lugn, skötsam, noga)
• Hantverkare; garvare - (snabbtänkt, perfektionist, munvig)
• Hantverkare; skogshuggare - (kärlekskrank, otålig, glad)
• Jägare - (lugn, observant, vänlig)
• Byafåne - (oberäknelig, dåraktig, glad)
• Gammal bybo - (pratsam, girig, högmodig)
• Gamla bybons barnbarn - (nyfiken, rastlös, envis) 

Resenärer: 
• Adelsman från Wor'issa - (känslosam, bestämd, högmodig) *
• Adelskvinna från Wor'issa - (desperat, naiv, logisk) *
• Adelsvakt 1 - (trogen, hjälpsam, trögtänkt) *
• Adelsvakt 2 - (skeptisk, diplomatisk, snabbtänkt) *
• Handels- man/kvinna - (smickrande, nyfiken, högljudd)
• Handelsman & berättare - (tystlåten, observant, intelligent)
• Jord shaman - (lugn, envis, reserverad) *
• Eld shaman - (manisk, temperamentesfull, energisk) *
• Soldat från Darioc 1 - (snäll, skötsam, rastlös) *
• Soldat från Darioc 2 - (nyfiken, utnyttjande, kaxig) * 
• Underhållare 1 - (våghalsig, äventyrlig, glad)
• Underhållare 2 - (spontan, öppen, tjuvaktig)
• Underhållare 3 - (glad, ambitiös, småsint)

• Väsen av vatten - (uppgiven, ömtålig, omtänksam) *
• Väsenjägare - (hämndlysten, otålig, ifrågesättande)

 

Roller i rött ät tagna.

Roller i blått är reserverade för personer som har spelat samma roll i ett tidigare lajv av "När Världen Rämnar"-kampanjen.

Roller i grönt är icke-nybörjarvänliga roller. Nybörjare får dock anmäla sig till dessa roller ifall de känner på sig att de vill ha en utmaning.

Roller med en diamant () efter sig är roller som är tänkta att hjälpa till med matlagningen under lajvet. Detta innebär att man inte kommer att ha lika mycket lajvtid samt att man får en 5 € billigare deltagaravgift som kompensation.

Roller som har en asterisk (*) efter sig är roller som har vissa klädkrav på sig. För mera information om dessa klädkrav bör man kontakta spelledningen.

Vind