Update Flash Player
Jord

Om anmälningen

Anmälningen till lajvet öppnar den 22.12.2013 kl. 12.00. Sista anmälningsdagen är 23.2.2014 kl. 23.59.

Inga gruppanmälningar tas emot. Om ni är en större grupp som vill delta i lajvet måste var och en av er anmäla sig enskilt via anmälningsblanketten.

Vid frågor om anmälningen eller om roller så kan du ta kontakt med någon i spelledningen.

Det finns två olika grupper som du kan anmäla dig till: bysbor och resenärer. Lajvet är begränsat till 32 personer. Byborna har 17 roller och resenärerna har 15 roller. Rollistan hittar du här.

Rollen kommer att skrivas av såväl spelledningen som av spelaren själv. Ifall du känner dig osäker på skrivandet av din roll kan du alltid be spelledningen om hjälp.

Rollskrivandets skeden

Ett rollskelett kommer att skrivas av spelledningen och skickas till spelaren senast måndagen den 24.2.2014. Skelettet kommer att vara två-tre A4:or långt och innehåller grundläggande information som spelaren sedan får vidareutveckla på egen hand.

Spelaren kompletterar rollen till den utsträckning som spelaren vill och skickar den tillbaka till spelledningen. Spelaren bör skriva minst 1-2 sidor ytterligare om sin roll och sedan återlämna den till spelledningen senast söndagen den 6.4.2014.

Spelledningen färdigställer sedan rollen med intriger och tillägg och skickar tillbaka rollen till spelaren senast söndagen den 25.5.2014.

Det bör noteras att du skall ha betalat din deltagaravgift för att du skall få ditt rollskelett, och du räknas inte som bindande anmäld innan du betalat avgiften. Mera information om betalningen finns på denna sida.

Ifall du har frågor eller fastnat i skrivandet av din roll kan du kontakta din spelledare för att diskutera rollen. Vem som är din personliga spelledare vad beträffar rollen framgår ur rollskelettet.

Vind